Saitu skaits: 622.  Jaunie saiti: 0.  Paradīšana: 25417.  Apmeklētāji: 75418 [-756]         

Statistika.lv — nosacījumi un noteikumi:

1. Statistika.lv ir tiesibas mainīt šos noteikumus nepaziņojot personīgi, bet izvietojot izmaiņas Statistika.lv mājas lapā.

2. Statistika.lv savāc un analizē jūsu mājas lapu statistiku un tās apmeklētāju uzvedību.

3. Reģistrācijas process:
3.1.Jūs esat atbildīgs par visas nepieciešamās informācijas sniegšanu reģistrācijas procesa laikā un šai informācijai ir jābut pareizai un pilnīgai
3.2.Jūs esat atbildīgs par HTML koda ievietošanu jūsu māas lapā
3.3.Jūsu brīvais lietotāj konts būs aktivizēts drīz pēc reģistrācijas unn HTML koda ievietošanas. Parasti tas notiek 24h pēc koda ievietošanas.
3.4. Jauna reģistrācija tiks izdzēsta no Statistika.lv ja HTML kods nav izvietots Jūsu mājas lapā 7 dienu laikā no reģistrācijas brīža.
3.5.Statistika.lv atteiks mājas lapas reģistrāciju, ja tā:
3.5.1. veicinās nelegālas aktivitātes vai rasismu
3.5.2. nodrošina instrukcijas vai diskusijas par nelegālu aktivitāšu veikšanu
3.5.3. Bittorent trekers un citiem uz web orientētiem P2P tīkliem
3.5.4. satur materiālus, kas ir draudoši, agresīvi noskaņoti pret personu, vai citādi vardarbīgs pret jebkuru likumu
3.5.5. tajā atradīsies informācija par krāpšanos sistēmā vai meiģinājums pavairot viesu skaitu
3.5.6. visus opārējos saitus, kurus statistika.lv atradīs par neatbilstošiem

4. HTML kods
4.1.Ar to apgādā statistika.lv un tā nozīme ir savākt statistiku par jūsu mājas lapas apmeklētājiem, kā aprakstīts servisa aprakstā aukstāk
4.2.Tas nevar tikt mainīts vai modificēts. Koda maiņa vai modifikācija vai jebkādu citu aspektu, kas saistīti ar tā funkcijām noved pie konta slēgšanas un visas lietotāja informācijas aizvākšanas no statistikas.lv databāzes.
4.3.šim kodam jābūt ievietotam septiņās dienās pēc reģistrācijas

5. Naudas atmaksāšana
Ja Jūs atceļat jebkādu maksas pakalpojumu Jūs atzīstat un piekrītat, ka nekādas naudas atgriešanas nenotiks.

6. Trešo personu atklāšana
6.1.Jūs atzīstat un piekrītat, ka dažas no Jūsu mājas lapas statistikām būs plaši pieejamas un publicētam statistika.lv mājas lapā.
6.2.Statistika.lv ar nodomu neatklās nekādu Jūsu personīgu reģistrācijas informāciju, ieskaitot e-pastu, bez Jūsu skaidri izteiktas atļaujas

7. Autortiesības Jī.is atzīstat un saprotat, ka pakalpojumi un visi grafiskie elementi, iconas, tagi, HTML kodi, servera programmnodrošinājums un citi iekļautie elementi ir statistika.lv īpašums. Pietam, Jūs atzīstat, ka statistika.lv pieder visas tiesības, nosaukumiem, un interese par statistika.lv raksturīgās iezīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu markas, izgudrojumi, autortiesības, tirdzniecības noslēpumi, patenti, tehnoloģijas, programnodrošinājumi un prasmes saistītas ar dizainu, funkcijām, vai pakalpojumu operācijām. Jūsu tiesības uz pakalpojumiem ir stingri ierobežotas ar tiesībām, kas skaidri noteiktas šājā vienošanā.

8. Garantijas neatzīšana
Statistika.lv nedod nekādas garantijas pat izmantošanu vai rezultātiem iegūtiem ar kādu no pakalpojumiem attiecīgi uz uzticamību, precizitāti, drošību, pieejamību, vai noderīgumu. Pakalpojumi un visi uz to attiecināmie materiāli tiek nodrošināti „AS IS" bez jebkādām garantijām. Statistika.lv ar šo neatzīst visas garantijas, skaidras vai piedomātas, ņemot vērā pakalpojumus un ar to saistītus materiālus, ieskaitot visas ierobežotās garantijas pieprasījumiem, piederību sevišķam nodomam, un nepārkāpšanu. Statistika.lv negarantē, ka pakalpojumu process būs nepārtraukts vai bez kļūdām, vai ka pakalpojumi būs piemēroti Jūsu vajadzībām vai Jūsu paredzētajai lietošanai vai ka pakalpojumi būs saderīgi ar vai strādās ar aparatūru, programnodrošinājumu vai mājas lapas uzstādījumiem, kurus Jūs izvēlaties.

9. Atbildības ierobežojumi
Ne kādā gadījumā statistika.lv nav atbildīga Jūsu vai trešo personu sekojošo, negacrijuma, speciālu vai jebkādus netiešus vai naturālus bojājumus, ieskaitot bet ne ierobežojot ienākumu zaudējumus, datu pazušanu vai bojājumiem un biznesa reputācijas bojājumiem, zem jebkādas likuma teorijas vai taisnīguma un vai statistika.lv ir vai nav informēta par šādu bojājumu iespējamību. Statistika.lv nav atbildībga par jebkādiem Jūsu datiem statistika.lv aparatūrā. Jūs esat atbildīgs par Jūsu ziņu un informācijas, kas atrodas statistika.lv aparatūrā, kopijas uzglabāšanu vai šāda vai ne šāda informācija ir uzrādīta izmantošanā statistika.lv.

RussianПо-русски LatvianLatviski EnglishEnglish